Höganäs kommun vill köpa kvarteret Kaktusen och Odéon av SBB

Vid den så kallade triangelplatsen i centrala Höganäs har det sedan en tid tillbaka pågått ett detaljplanarbete för att göra området till ett mer attraktivt stadskvarter. SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB) äger idag stora delar av området och kommunen en del (gamla Bildeve). Nu vill kommunen köpa SBBs delar i området.

Mellan kommunen och SBB har det sedan en tid tillbaka funnits ett avtal som innebär att SBB haft rätt att köpa kommunens del av området (gamla Bildeve). Nu när detaljplanen har passerat granskningsförslaget har tanken varit att parterna skulle ingått ett exploateringsavtal för att utveckla området vidare men kommunen saktade nyligen ner arbetet i väntan på hur situationen hos SBB skulle utvecklas.

- Dialog har skett mellan kommunen och SBB om projektets framtid vilket landade i att kommunen vill överta hela projektet samt fastigheterna i området, berättar Peter Schölander (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Höganäs kommun.

SBB äger idag Höganäs Kaktusen 29, 30 och 33 och Höganäs Odéon 18. Fastigheterna 29 och 30 är flerbostadshus med verksamhetslokaler och kontorslokaler. Tanken är att dessa kan övertas av kommunens eget bostadsbolag Höganäshem AB och vara till fortsatt uthyrning åt dagens hyresgäster. Befintliga flerbostadshus med verksamhetslokaler samt kontorslokaler kommer att vara kvar och utveckling av andra delar i kvarteret kommer att ske.

-Kommunen övertar i så fall fastigheterna i befintligt skick och har genom det pågående planarbetet som pågått i området en tid god insikt i vilka utmaningar en förädling av området är förknippad med, säger Herman Crespin som är kommunchef i Höganäs kommun.

Peter Schölander (M) menar att köpa fastigheterna i kvarteret Kaktusen och Odéon är fördelaktigt för stadsmiljön på flera sätt.

- Den snart färdigställda detaljplanen för området främjar en god bebyggelsemiljö med fler bostäder, parkeringsmöjligheter och grönytor. Det strategiska läget i centrala Höganäs och en ökning av antalet centrala bostäder förväntas dessutom leda till ett bättre kundunderlag för handel och verksamheter i stadens centrum.

Nu är det upp till kommunfullmäktige att ta beslut om affären mellan Höganäs kommun och SBB kan genomföras, beslut tas i kommunfullmäktige den 31 augusti 2023.

Läs mer om detaljplanen: Detaljplan för kv KAKTUSEN och ODÉON - Nytt stadskvarter – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: