Förstärkta samverkande föräldramöten

Alla vårdnadshavare vars barn går i årskurs 6 har blivit inbjudna till föräldramöten som sker tillsammans med representanter från polisen, elevhälsan, vårt förebyggande team samt kultur- och fritidsförvaltningen. Föräldramötena är uppdelade till sex olika träffar där de olika skolorna har olika dagar.

Föräldramöten är helt nya för i år och fokuserar på samverkan och förebyggande arbete. Målet med föräldramötena är att vårdnadshavare ska känna sig trygga och väl informerade. Det ska vara tydligt vem man kan kontakta vid olika frågor och bekymmer. Tillsammans gör vi skillnad och säkerställer en trygg och positiv uppväxt för våra barn och ungdomar.

– Vi tror starkt på kraften i samverkan och vi vill tillsammans med vårdnadshavarna forma en säker och positiv miljö för våra ungdomar. Mötet är en del av vårt engagemang för att skapa en trygg och stöttande uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar, säger Maria Gustavsson, elevhälsochef.

Schema för föräldramötena (vårdnadshavare går till den skola där barnet går):

  • Bruksskolan: 22 augusti, 18:00–20:00
  • Nyhamnsskolan: 29 augusti, 18:00–20:00
  • Lerbergsskolan: 31 augusti, 18:00–20:00
  • Tornlyckeskolan, Pålstorpsskolan och Nymbergsskolan: 4 september, 18:00–20:00
  • Jonstorpsskolan 5 september: 18:00–20:00
  • Vikenskolan 12 oktober: 18:00–20:00
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: