Ny transportör av varma matleveranser i kommunens verksamheter

Kommunens avtal gällande transport av varm mat mellan kommunens verksamheter går ut vid årsskiftet. Eftersom kommunen inte själv bedriver verksamheten måste den upphandlas. I enlighet med lagen om offentlig upphandling har Höganäs kommun därför genomfört en direktupphandling av transporten mellan kommunens verksamheter.

Upphandlingens utvärderingskriterium har varit kostnaden för att utföra tjänsten. Inbjudna leverantörer har lämnat pris på ett antal olika körturer och dessa priser har sedan summerats. I utvärderingen har konstaterats Telepass AB lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet för kommunen.

Ett byte av leverantör innebär inga förändringar för dig som på något sätt får mat genom kommunens kostverksamhet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: