Årets skola – Vikenskolan!

Vikenskolans rektorer Charlotta Malmberg och Camilla Jamakosmanovic fick vid höstens terminstart ta emot utmärkelsen ”Årets skola”.

De tror att resultatet grundar sig i Vikenskolans förmåga att identifiera utvecklingsområden som de sen arbetar långsiktigt och systematiskt med. För att detta ska fungera är det avgörande att alla medarbetare är engagerade och delaktiga – vilket verkligen är fallet på Vikenskolan!

– Vi har arbetat aktivt med att få till en ”vi-känsla”. Ordet tillsammans genomsyrar vår verksamhet och hos oss finns det en god kollegial stämning. Det märks att vår personal har det, säger Camilla.

Charlotta instämmer och menar att de tillsammans gör varandra bättre. Professionell och kompetent personal med hög behörighet underlättar rektorernas arbete. De har också haft förmånen att ha en personalgrupp som varit stabil över tid.

– Det är inte en ensam som driver skolan framåt, vi gör det tillsammans. Jag och Camilla försöker att arbeta nära våra medarbetare, peka ut riktningen och förtydliga vad målet med vägen dit är. Det är viktigt att både elever och personal vet varför saker och ting händer. Det är då hela kedjan fungerar!

Vikenskolan och Projektet IBIS

Vikenskolan har gått med i ett fyraårigt forskningsprojekt för att utvecklas ytterligare. Projektet heter IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan) och är ett manualbaserat program som innebär att skolan utvecklar en gemensam värdegrund som leder till trygghet och studiero. Genom en tillgänglig lärmiljö ges eleverna möjlighet att ha fokus på sitt lärande.

– Vi riggar miljöer i skolan så att det är lätt att göra rätt för våra elever. I arbetet har vi tagit fram tre värdeord: Omtanke, ansvar och respekt. Utifrån dessa värdeord har skolans personal tillsammans med våra elever tagit fram gemensamma regler som gäller för alla, i alla miljöer, alltid. Orden följer med i alla rum, från kapprum och lektionssal till matsal och korridor, säger Camilla.

– Det är viktigt att alla är delaktiga i arbetet, både vi i ledningen, personal och elever. Vi vill att värdeorden ska bli mer än bara ett förhållningssätt. De ska bli Vikenskolans identitet – vår nya kultur, avslutar Charlotta.

Stort lycka till med det fortsatta arbetet och bra jobbat med arbetet som lett fram till utmärkelsen Årets skola.

Med utgångspunkt i de senaste läsårens resultat har skolan presterat bäst utifrån såväl antal år man ligger över förväntade resultat (utifrån SALSA-värden) men också nivån på resultaten. Med en mycket hög behörighet till gymnasiet, och starka meritvärden över tid är Vikenskolan årets grundskola.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: