Årets arbetslag – Bruksskolans 4–6!

Utmärkelsen årets arbetslag gick till Bruksskolans arbetslag för årskurs 4–6. Arbetslagsledaren Dino Jamakosmanovic är stolt över utmärkelsen och sina kollegors goda arbete.

– Arbetslaget består av 11 duktiga lärare. Vi har arbetat aktivt för att få till en god känsla i gruppen och det har gett resultat. Vårt mål är alltid att skapa en trygg plats för eleven och för att vi ska lyckas med det krävs det att vi är flexibla, säger Dino.

En vanligt förekommande fråga lärarna ställer sig är ”gynnar detta eleven?”. Om svaret är ja är det enligt Dino ingen tvekan kring att testa något nytt.

– Bruksskolans tema är tydliggörande pedagogik och vi som arbetslag har kommit långt med detta. Vårt nuvarande fokus handlar om lärmiljön och hur vi skapar miljöer som både elever och lärare känner igen i varje klassrum, säger Dino.

Arbetslaget utgår från elever som behöver extra anpassningar och ser till att hela lärmiljön utgår från dem. Det kan till exempel handla om att ha ett laminerat schema på varje skolbänk, att det på tavlan under varje lektion tydligt står vilken läxbok de pratar utifrån och vilka sidor det handlar om. Att allt material i form av pennor och papper går att hitta på samma ställe och att veckodagarna skrivs med samma färger.

– Genom att anpassa miljö för de elever som behöver det har vi lyckats få till en helt annan stämning i klassen. Det blir helt enkelt mindre konflikter! Dessa åtgärder är vitala för några elever, men bra för samtliga. Helt enkelt ett vinnande koncept, säger Dino.

För arbetslaget i årskurs 4–6 har resultaten av elevenkäterna spelat en viktig roll för vad klasserna diskuterar och arbetar med.

– Är det exempelvis 30 procent av eleverna i klassen som inte känner sig trygga är det viktigt att vi gör något innan den siffran ökar. Har vi märkt att olika grupper behöver jobba med självförtroende och självkänsla har vi valt att fokusera på det. Att vi lärare är flexibla är viktigt även i detta förebyggande och agerande arbetet, avslutar Dino.

Stort grattis säger vi till alla lärare i Bruksskolans arbetslag 4–6 och bra jobbat! Vi ser fram emot att följa ert arbete och era elever.

Arbetslaget ser tydligt kopplingen mellan hälsa och lärande och jobbar på individ, grupp- och organisationsnivå för att främja elevernas hälsa, lärande och stärker elevernas självkänsla. De är skickliga på att anpassa sin undervisning utifrån individens och gruppensbehov, och tvekar inte att använda sina kollegor som stöd när man behöver input eller hjälp för att hantera vardagen. I detta blir de också goda ambassadörer för läraryrket med en stolthet för professionen.

De arbetar systematiskt tillsammans med ledning och elevhälsa där relevanta underlag analyseras och utgör grund för insatser. Utöver detta auskulterar de hos varandra och diskuterar sin egen undervisning med fokus på lärande och utveckling. Årets arbetslag är... arbetslag 4–6 på Bruksskolan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: