Socialnämnden föreslår att personlig assistans ska LOV-upphandlas

Vid socialnämndens möte den 13 september presenterades en utredning om att införa ett valfrihetsystem inom personlig assistans. Nämnden är positiv till förslaget och nu går ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober.

En majoritet i socialnämnden tog beslutet att lägga fram förslaget till kommunfullmäktige om att införa LOV-upphandling av personlig assistans.

Lagen om Valfrihetssystem (LOV) innebär att utförare av personlig assistans får lämna in anbud som ska godkännas av kommunen. Den assistansberättigade som har valt Höganäs kommun får då välja fritt mellan olika godkända utförare. Alla utförare får samma ersättning och ansökningar kan göras löpande.

Idag är det 16 brukare som har valt Höganäs kommun. Eftersom kommunen inte har någon egen verksamhet som utför personlig assistans så beställer socialnämnden uppdraget av Höganäs Omsorg AB, där cirka 70 medarbetare berörs av ett beslut om införande av LOV.

Bakgrunden till förslaget är att socialnämnden vill ge brukare som väljer Höganäs kommun möjlighet att välja mellan fler utförare. Samtidigt får fler företag möjlighet att utföra personlig assistans i Höganäs kommun.

En upphandling skulle också ge en positiv effekt på kommunens ekonomi och för en fortsatt ekonomi i balans. Den statliga ersättningen för personlig assistans ska täcka alla kostnader såsom löner, administration och omkostnader. Det gör den inte idag för de som har valt Höganäs kommun. Socialnämnden får därför tillföra pengar. Totalt handlar det om cirka 10,6 miljoner kronor per år som är avsedda för socialtjänst, äldreomsorg och funktionsstöd.

Här kan du läsa handlingarna i ärendet:

Möten, kallelser och protokoll – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: