Utbudet av medicintekniska hjälpmedel ska ändras

Många tekniska hjälpmedel som behövs för att förenkla och underlätta i vardagen kan idag köpas i handeln. Därför kommer sortimentet av de hjälpmedel som kommunen tillhandahåller att ändras. Det innebär att arbetsterapeuter och fysioterapeuter får mer tid över till att arbeta förebyggande med rehabilitering.

Socialnämnden beslöt den 13 september att de medicintekniska produkter som inte kräver förskrivning ska tas bort ur socialförvaltningens sortiment. Det handlar om ett antal olika hjälpmedel, bland annat rollatorer, toalettförhöjning, duschstolar, glidlakan, tyngdhjälpmedel och griptänger.

De här produkterna, som nu förskrivs av kommunen, finns att köpa i handeln både fysiskt och på nätet och kan idag mer ses som en konsumentprodukt. Det behövs ingen medicinsk kunskap av legitimerad personal för att använda dem.

Vad innebär det för mig?

Det är ännu inte bestämt när förändringen ska ske.

Innan sortimentet ändras får socialförvaltningen i uppdrag att säkerställa att det finns information om var dessa hjälpmedel går att få tag i, vilket sortiment som finns och hur hjälpmedlen används. Det ska minska risken för att omsorgstagare inte köper de hjälpmedel som de behöver.

Den som redan har sina hjälpmedel genom kommunen kommer att få behålla dem även efter att sortimentet har ändrats.

Till den med svåra funktionshinder kommer kommunen även i fortsättningen att förskriva hjälpmedel för bästa effekt.

Arbetstekniska hjälpmedel omfattas inte av beslutet eftersom verksamheterna själv ansvarar för att tillhandahålla dessa, enligt Arbetsmiljölagen.

Omställning som frigör tid

Genom omställningen i sortimentet så frigörs tid för den legitimerade personalen. Totalt handlar det om 4,5 årsarbetare som i stället kan använda sin tid för proaktivt och rehabiliterande arbete med omsorgstagarna, för en ökad självständighet och högre livskvalitet. Det är en omställning som behövs för att möta den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre yrkesverksamma arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: