Har du anmält rätt inkomst till förskola och fritidshem?

Varje år genomförs en kontroll av inlämnad inkomstuppgift för dig som har barn i förskola och fritidshem. I slutet av september är inkomstkontroll fakturorna gällande 2021 på väg ut till vårdnadshavare i kommunen (uppgifterna från Skatteverket kommer till oss först två år efter inlämnad deklaration).

Om det visar sig att uppgifterna du lämnat till oss inte stämmer överens med Skatteverkets uppgifter kan det bli så att du får en extra faktura. För att undvika detta är det därför viktigt att du kontinuerligt ändrar dina inkomstuppgifter så fort det sker en förändring.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: