Höganäs tvåa i Skåne i näringslivsrankning

Höganäs kommun placerar sig som tvåa i Skåne i Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat 2023, undersökningen där företagarna tycker till om företagsklimatet i landets alla kommuner. I landet placerar sig Höganäs kommun på femte plats. Därmed befäster kommunen sin topplacering i Skåne från förra året. I landet klättrar man tre placeringar sedan förra året då man var åtta.

- Svenskt Näringsliv undersöker vad företagen verkligen tycker om företagsklimatet i kommunerna. Tillsammans med SKR:s insiktsundersökning ger det oss på kommunen en bra uppfattning om vad vi gör bra och vad vi kan göra ännu bättre. Precis som vi gjort med resultatet från SKR:s undersökning kommer vi nu att titta på resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning för att se hur vi kan vässa oss ytterligare på frågor som rör företagsklimatet i kommunen, säger Peter Schölander.

- Nu handlar det om för oss att ta till oss det undersökningen kommit fram till och att se hur vi kan använda oss av detta i vårt förbättringsarbete. Vi har sedan tidigare ett antal aktiviteter planerade för att växla upp och bli ännu bättre i vårt arbete med företagsklimat, säger Anna Nilsson, näringslivschef i Höganäs kommun.

- Bland annat har vi under året genomfört en större utbildningsinsats i kommunikation och bemötande för samtliga anställda som har kontakt med våra företagare. Tillsammans med våra övriga aktiviteter inom ramen för vårt arbete med företagsklimat, bland annat våra företagsbesök och vår lotsverksamhet, är vår bestämda målsättning att bli ännu lite bättre på att förenkla för kommunens företagare när det kommer till att etablera, driva och utveckla sin verksamhet i Höganäs kommun, fortsätter Anna Nilsson.


Fakta om arbetet med att utveckla företagsklimatet

Höganäs kommun har en uttalad vision med bland annat två strategier som innebär att kommunen ska förenkla för företag och växla upp upplevelsenäringen. Företagslots är ett arbetssätt som funnits i kommunen under många år, och som många gånger är vägen in för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet, där alla berörda myndighetsutövande tjänstemän träffar företaget vid ett tillfälle, gärna i ett tidigt skede.

Kommunikation, dialog, tillgänglighet och mötesplatser där företagen kan möta politiker och tjänstemän på ett enkelt sätt och få information är också prioriterade. Företagsbesök görs kontinuerligt som en viktig del av detta, inte minst för att skapa förståelse för företagens förutsättningar och utvecklingsbehov.

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2023 används tillsammans med SKR:s insiktundersökning som ett instrument för att följa upp och utveckla myndighetsarbetet. Även företagslotsarbetet följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Mer information om Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2023 hittar du på Svenskt Näringslivs hemsida: https://www.foretagsklimat.se/

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: