Planering av mark på handelsplats Bruket

Idag var det dags för planutskott, vilket resulterade i en nyhet om handelsplats Bruket. Här har nämligen exploateringsavdelningen fått en förfrågan om att bygga en dagligvaruaffär. Den största delen av marken på handelsplats Bruket är redan planerad för affärer, men inte för dagligvaruhandel.

Planutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet och ger samtidigt planavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Tjörröd 6:11 (Verkstadsgatan 9).

– Det handlar om 10 000 kvadratmeter mark och ett pris på 6 miljoner kronor. Nästa steg i processen är att marken ska planläggas, vi kommer helt enkelt att planera marken för att möjliggöra dagligvaruhandel. Det är ännu inte offentligt vilken butik det blir, men oavsett så tror vi att en dagligvaruhandel till handelsplats Bruket kan leda till ökad attraktionskraft för hela området, säger Karl Rüter, exploateringschef. 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: