Telepass kör färdtjänstresor från 1 oktober

På söndag den 1 oktober börjar Telepass köra färdtjänstresorna i Höganäs kommun.

Telepass kommer att köra med egna bilar och chaufförer. Det blir också nya telefonnummer och en ny mejladress till beställningscentralen. För övrigt kommer färdtjänsten att fungera precis som tidigare för dig med ett pågående färdtjänsttillstånd.

Vad innebär bytet av leverantör för dig som är färdtjänstresenär?

Du beställer dina resor hos Telepass beställningscentral. Beställningen görs på telefon, precis som nu, men det går också bra på mejl eller genom en mobil app.

Det finns flera telefonnummer, beroende på vilket ärende du har. Kontaktuppgifter finns här:

Färdtjänst – Höganäs kommun (hoganas.se)

Färdtjänstkortet, tillsammans med legitimation, ska alltid visas för chauffören vid färdtjänstresor. Om färdtjänstkortet är borttappat eller behöver förnyas så kan ett nytt beställas genom Höganäs kommuns servicecenter.

Varför byter Höganäs kommun leverantör av färdtjänst?

Höganäs kommun har upphandlat färdtjänstresorna och Telepass lämnade det bästa anbudet. Enligt lagen om offentlig upphandling ska det bästa anbudet i en upphandling få uppdraget. I upphandlingen hade vi ett fastställt pris och utvärderade hur anbudsgivarna beskrev den service och kvalitet som de kunde erbjuda utifrån kriterierna service till färdtjänstresenärer och anhöriga, service gentemot socialförvaltningen, lokalkännedom samt övertagande och kontinuitet.

Läs mer här:

Färdtjänst – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: