Högt betyg på äldreomsorgen från de äldre

Höganäs får även i år bra resultat i Socialstyrelsens nationella brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. De som har hemtjänst eller bor på särskilt boende har svarat på enkäten. Alla resultat ligger över eller på riksgenomsnittet och det är vi väldigt glada för.

Särskilt stolta är vi över resultatet för hemtjänsten där 97 procent är nöjda med bemötandet. De allra flesta tycker också att personalen har tillräckligt med tid till att utföra sina arbetsuppgifter och att de gör det på ett bra sätt.

- Vi fortsätter att ligga högt i brukarundersökningen och det är vi väldigt glada för. Alla våra utförare visar fina resultat och jag vill tacka alla deras medarbetare för det arbete som de lägger ner. Det är de som bidrar med kvalitet. Nu får varje utförare ta del av sina resultat och de kommer därefter att analysera det och ta fram handlingsplaner för de områden som behöver fortsätta att utveckla, säger Viweca Thoresson, socialchef i Höganäs kommun.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till alla äldre som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende med frågor om vad de tycker om sin omsorg. Undersökningen är rikstäckande och genomfördes senast under våren 2023. Resultatet är nu sammanställt.

I Höganäs kommun svarade 96 personer som bor på ett särskilt boende för äldre på enkäten, vilket motsvarar 61,8 procent. Av äldre som har hemtjänst svarade 197 personer vilket motsvarar 47,3 procent av de tillfrågade.

- Vi är glada att så många har tagit sig tid att svara på enkäten. Det betyder mycket för vårt kvalitetsarbete, säger Viweca Thoresson.

Resultat hemtjänst 2023

  • Andel sammantaget nöjda med hemtjänsten är 89 procent (86 procent i riket)
  • Andel som upplever att de får ett bra bemötande av personalen är 97 procent (96 procent i riket)
  • Andel som har ett stort förtroende för hemtjänsten är 94 procent (88 procent i riket)
  • Andel som tycker att personalen har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter är 88 procent och 84 procent tycker att de utför sina arbetsuppgifter bra. (80 respektive 84 procent i riket)

Resultat särskilt boende 2023

  • Andel sammantaget nöjda med sitt boende är 81 procent. (78 procent i riket)
  • Andel som tycker att de får ett bra bemötande från personalen är 95 procent (92 procent i riket)
  • Andel som tycker att maten som serveras smakar bra är 85 procent (73 procent i riket)

Kort om brukarundersökningen

Brukarundersökningen är en rikstäckande undersökning som genomförs årligen av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarens perspektiv. Utfallet kan mätas och jämföras med andra kommuner och därmed också användas som underlag till förbättringsarbete för kommunen.

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: