Ny park i Mjöhult

En grönyta i Mjöhult att gjorts om till en park som bjuder in till både lek och vila. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort vid grönytan och planterat nya träd och tagit fram ytor som ivånarna kan mötas på.

Dialog med byaförening

Det är via en dialog med byaföreningen i Mjöhult som samhällsbyggnadsförvaltingen i Höganäs kommun har skapat en park som bjuder in till lek, sport och vila bland grönska.

En plats för alla

På den tidigare orörda grönytan har det efter dialogen tillkommit belysning runt hela grönytan, 12 stycken nya träd och en vindskyddad yta som önskades av förskole- och skolbarn. De ville ha en plats där de kunde sitta ner tillsammans och läsa eftersom bokbussen stannar intill. I parken finns nu bord och bänkar på en vindskyddad plats där så de kan slå sig ner.

På marken bakom busshållplatsen har samhällsförvaltningen nu asfalterat och satt dit en basketkorg, och två stycken ramper som du kan åka sparkcykel, skateboard och rollerblades över som exempel. Det kommer även tillkommer mål till platsen så man kan utföra ännu fler aktiviteter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: