Höganäs har lägst upplevd nedskräpning i Nordvästra Skåne

Vi arbetar aktivt med renhållning i kommunen året runt. Under perioder som sommarsäsong där nedskräpning sker i större utsträckning har vi dessutom utökat renhållningen till flera gånger per dag. Arbetet som vi lagt ner visar på gott resultat i NSR:s undersökning om upplevd nedskräpning i Nordvästra Skåne.

Båstads, Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Åstorps och Ängelholms kommun har alla en regional avfallsplan. Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans minska avfallets mängd och farlighet och omvandla avfall till resurser i riktning mot ett hållbart samhälle.

Rapport om nuvarande avfallsplan

När NSR gjorde en undersökning om hur man uppfattar renhållningen i kommunerna inom nordvästra Skåne får Höganäs kommun bäst resultat.

Vi är stolta över resultatet som visar att Höganäs har 6% upplevd nedskräpning i jämförelse med andra kommuner där svaret varit mellan 11% till 46%.

Det är även kommunens bästa resultat i undersökningen hittills där vi under 2019 och 2020 landade på 9% upplevd nedskräpning. Något som under 2021 ökade till 11% upplevd nedskräpning. Därför är vi extra stolta över att vårt arbete med renhållning de senaste åren gett resultat i undersökningen för 2022 där vi landar på 6% upplevd nedskräpning.

Vad kan resultatet bero på?

Vi har samlat medarbetare från flera förvaltningar för att komma underfund med hur vi ska hantera nedskräpning under perioder då det är mer förekommande. Vi har exempelvis utökat vår renhållning under sommarsäsongen genom att städa områden och tömma soptunnor ofta och vid behov flera gånger om dagen. Vi har även utvecklats våra soptunnor med sensorer som informerar oss när de är fulla. På de soptunnor som inte har sensorer har vi satt upp QR-koder som gör det enkelt för invånare att skanna och skicka in ett meddelande om att soptunnan behövs tömmas. Resultatet visar att det vi gjort spelar roll och gjorde skillnad för hur våra invånare upplever nedskräpning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: