Höganäs deltar i riksdagsseminarium om gårdsförsäljning

Igår anordnade Initiativet för gårdsförsäljning tillsammans med flera riksdagsledamöter ett riksdagsseminarium om hur gårdsförsäljning kan införas i Sverige. Initiativet för gårdsförsäljning är ett samarbete mellan de norsvästskånska kommunerna Höganäs, Helsingborg och Ängelholm.

I januari i år startade Höganäs kommun Höganäsinitiativet. Med det uppmanade man regeringen att öppna möjligheten för gårdsförsäljning. Även kringliggande kommuner och Region Skåne bjöds in i arbetet. Helsingborgs stad och Ängelholms kommun anslöt.

Vill ha besked om förutsättningar för gårdsförsäljning

Initiativet för gårdsförsäljning anordnade tisdagen den 7 november ett riksdagssemnarium där man diskuterade hur gårdsförsäljning kan införas i Sverige. Paneldeltagarna var överens om att regeringen bör begära besked från EU-kommissionen om vilka rättsliga förutsättningar som finns för att införa gårdsförsäljning i Sverige.

Tidigare i år meddelade regeringen att gårdsförsäljning ska införas år 2025. Trots regeringens besked finns fortfarande många frågor om hur lagstiftningen ska utformas. Detta var också temat för riksdagsseminariet. Från kommunerna deltog företrädare för Initiativet för gårdsförsäljning. Höganäs representant var kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander.

Diskussionspunkter från seminariet

  • Genom att notifiera EU-kommissionen att man avser införa gårdsförsäljning i Sverige, får man svar på frågan om hur EU:s medlemsländer ställer sig till frågan, utan att äventyra monopolet.
  • Den nya gårdsförsäljningslagen bör utformas så att den främjar lokalt företagande, arbetstillfällen och tillväxt, utan onödigt strikta krav.
  • Potentialen för hållbar vintillverkning i Sverige är stor.
  • Gårdsförsäljning kan bli en del av marknadsföringen av Sverige som en attraktiv destination.
  • Regeringen uppmanas att pröva de EU-rättsliga förutsättningarna för gårdsförsäljning under seminarium i Sveriges riksdag av initiativtagarna Höganäs kommun, Helsingborgs stad samt Ängelholms kommun.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: