Kommunfullmäktige tog beslut om införande av valfrihetsystem inom personlig assistans

Vid ett extrainsatt möte den 14 november tog kommunfullmäktige beslutet att införa ett valfrihetssystem (LOV) inom personlig assistans.

– Beslutet att införa valfrihetssystem inom personlig assistans innebär att socialförvaltningen kommer att påbörja en upphandling av utförare av personlig assistans i början på nästa år. Den som vill bli utförare får lämna in anbud som ska godkännas av kommunen. Den assistansberättigade som har valt Höganäs kommun får då välja fritt mellan de utförare som har blivit godkända, säger Marie Tidedal (M), ordförande i socialnämnden.

Höganäs Omsorg har ännu inte beslutat om de i nuläget kommer att ansöka om att bli utförare av personlig assistans. Frågan kommer upp på ett extrainsatt styrelsemöte på torsdag den 16 november.

Under denna vecka kommer Höganäs Omsorg AB och socialförvaltningen att ta kontakt med personal och assistansberättigade eller deras företrädare.

Bakgrund personlig assistans

Personer som har omfattande och varaktiga funktionedsättningar som innebär ett stort behov av stöd kan ha rätt till personlig assistans. När insatsen har beviljats väljer den assistansberättigade själv hur, av vem och på vilket sätt som insatsen ska anordnas. Det går att välja ett assistansbolag, assistanskooperativ, kommun eller att själv vara arbetsgivare. Socialnämnden har idag ingen egen personlig assistans för de invånare som väljer kommunen som anordnare, utan nämnden beställer detta uppdrag av Höganäs Omsorg AB. När valfrihetssystemet införs får den assistansberättigade som väljer kommunen fler utförare att välja mellan.

 

De kompletta möteshandlingarna finns för nedladdning , 8.2 MB..

Här kan du se direktsändningen av mötet i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: