Kommunfullmäktige besökte Jonstorp!

Torsdag 30 november sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Men inte i Stadshuset i Höganäs som vanligt, utan i Jonstorp. Här kan du se direktsändningen därifrån i efterhand.

Det var andra gången i år som kommunfullmäktige höll sitt sammanträde utanför Stadshuset. I somras var det Lerbergets hamn som stod som värd. Denna torsdagskväll var det dags för matsalen på Jonstorpsskolan i Jonstorp.

Bland ärendena som togs upp fanns en motion om att inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne. Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning gjorde bedömningen att ett klimatråd i nordvästra Skåne är en bra idé som kan stärka kommunens hållbarhetsarbete. Kommunledningskontoret såg vidare att extern granskning av kommunens verksamhet och målstruktur för hållbarhetsfrågor är värdefull.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Ett antal revisionsrapporter hade inkommit, som handlade om en granskning av Höganäs kommuns arbetsmarknadsåtgärder, av verkställande av kommunfullmäktiges beslut och av krisberedskapsarbetet. Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

På grund av ökade räntekostnader och högre prisnivåer för drift och underhåll, hade teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ett förslag på VA-taxa för 2024, där taxan skulle höjas med 12 procent på den fasta avgiften och 12 procent på den rörliga avgiften. Detta innebär en höjning med 1 002 kronor per år för ett jämförelsehushåll med fyra personer boende i villa.

Kommunfullmäktige beslutade att anta föreslagen VA-taxa för 2024.

Detta var bara några av ärendena som togs upp. Vill du veta mer, kan du ta del av de kompletta möteshandlingarna , 16.5 MB..

Här kan du se direktsändningen av mötet i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: