Fyren öppenvård fick Stora kvalitetspriset

Socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB vill belöna och lyfta fram goda exempel på hur vi kan förbättra kvalitén för alla som kommer i kontakt med socialtjänsten. Därför delar vi ut Stora kvalitetspriset – och 2023 års pristagare är Fyren öppenvård.

Så sent som i december 2022 invigdes lokalen på Storgatan mitt i Höganäs där det är enkelt att kontakta och besöka socialtjänstens familjestödjare, familjebehandlare och förebyggande team. Tack vare Fyren öppenvård har bland annat ABC föräldrastödsprogram och rePulse blivit begrepp som det pratas om bland vuxna, barn och ungdomar i Höganäs.

Detta och mycket mer gör dem till vinnare av Stora kvalitetspriset 2023.

Stora kvalitetspriset delas ut gemensamt av socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB till en verksamhet eller medarbetare som har utmärkt sig genom att förbättra kvalitén gentemot omsorgstagare, brukare eller klienter som kommer i kontakt med socialtjänsten. Nomineringarna görs internt av kollegor.

– Vi fick många nomineringar och i slutomgången fanns sex mycket bra förebilder, som alla bidrar med ökad kvalitet. Årets pristagare blev Fyren öppenvård som på kort tid har utvecklats och blivit en naturlig del i samhället och i samverkan med olika aktörer, säger Viweca Thoresson, socialchef och vd för Höganäs Omsorg AB.

Motiveringen lyder så här:

”Personalen som arbetar med familjebehandling har tillsammans med förebyggande teamet utvecklat arbetet med öppenvården och förebyggande insatser för barn, ungdomar och familj på ett strålande sätt. De har skapat låga trösklar och enkel tillgång till socialtjänsten som kan bidra till att kommuninvånare söker stöd tidigt.”

Stort grattis till pristagarna!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: