Mediagården tilldelas Höganäs kommuns miljöstipendium 2023

2023 års miljöstipendium delades ut under årets sista kommunfullmäktigemöte. Mottagaren blev Mediagården.

Pristagarna 2023

(Ulrika Sundvall och Mattias Thene från Mediagården, tillsammans med miljöutskottets ordförande Gertrud Green (C) i mitten.)

Höganäs kommunfullmäktige inrättade år 1996 ett miljöstipendium för att stimulera enskilda, företag och organisationer till aktiv medverkan i miljöarbetet.

Stipendiet utdelas årligen till en enskild person, ett företag eller en organisation som är verksam inom Höganäs kommun och som har gjort framträdande insatser inom miljöområdet. Summan som tilldelas vinnaren av miljöstipendiet år 2023 är 15 000 kronor.

Under årets sista kommunfullmäktigemöte delades miljöstipendiet för 2023 ut till Mediegården, med följande motivering:

"Mediagården är en hållbar föregångare i en bransch som producerar mycket material med kort livslängd. Genom att använda återvunnet pappersmaterial som både återanvänds och återvinns visar Mediagården vägen för omställning i branschen. Mediagården har under de senaste åren styrt om sin verksamhet från att vara en klassisk grafisk verkstad till att fokusera på produkter tillverkade av papperskomposit. De producerar butiksmaterial, inredning samt material till mässor och utställningar."

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: