Årsbidrag till Kulturföreningar 2024

24 kulturföreningar finns med på listan när kultur- och fritidsutskottet beslutat hur årsbidragen för 2024 ska fördelas. Föreningarna får dela på närmare 700 000 kronor.

- Pengarna växlas mot ett otroligt engagemang hos föreningarna. Vi får så mycket för de här pengarna, säger kultur- och fritidschef Anneli Sjöborg.

- Vi har ett rikt kulturutbud i Höganäs, säger Anneli Söderhjelm, ordförande i kultur- och fritidsutskottet. Föreningarna kompletterar vårt ordinarie utbud.

Här är listan över de föreningar som får årsbidrag i början av 2024.

Arild Byalag: 8 000

Fjälastorp Stubbarps bygdeförening: 15 000

Höganäs Fotoklubb: 15 000

Höganäs Manskör: 18 000

Höganäs Musikkår: 45 000

Höganäs Riksteaterförening: 45 000

Ingelsträde bygdeförening: 15 000

Ingelsträde Medeltidsförening: 15 000

Jonstorps Kultursällskap: 10 000

Kullakonstnärerna, 20 000

Kullabygdens idrottshistoriska förening: 25 000

Kullateatern: 30 000

Kullabygdens symfoniorkester: 60 000

Kullens Hembygdsförening: 50 000

Musikfrämjandet i Kullabygden: 90 000

Poetisk Plattform: 8 000

Skeppargården, Paul Jönska gården: 15 000

Skutseglarna, Valkyrien: 25 000

Svanshalls byaförening: 8 000

Vikens föreläsningsserie: 10 000

Viken förr och nu: 8 000

Vikens Hemgård: 10 000

Vikens Sjöfartsförening: 10 000

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: