Hjälpmedel - så fungerar det från 15 januari

Alla ska känna sig trygga med att de kan få tag i hjälpmedel som de behöver. Från den 15 januari 2024 köper du själv de flesta av dina hjälpmedel, men efter en sjukhusvistelse går det att korttidshyra vissa hjälpmedel. Även Affären på Storgatan och Sportbanken kommer att finnas till hands.

Beslutet att göra förändringar i kommunens sortiment av medicintekniska hjälpmedel togs av socialnämnden i september och införs från den 15 januari 2024. Det innebär att du kommer att få köpa de flesta hjälpmedel själv och socialförvaltningen har gjort en plan för hur det ska fungera.

- De här egenansvarsprodukterna finns att köpa i vanliga butiker och webbutiker. Men vi vet att det ibland kan vara svårt att lösa direkt efter en sjukhusvistelse, därför finns ett erbjudande om korttidshyra i upp till tre månader. Det kommer också att finnas möjlighet att titta på de vanligaste produkterna i Affären på Storgatan och få hjälp att beställa dem digitalt. Dessutom utökas sortimentet på Sportbanken, där du även kan låna vissa hjälpmedel tillfälligt, säger Cecilia Lindestam-Viebke, avdelningschef på socialförvaltningen.

Vem får hjälpmedel?

De flesta hjälpmedel kräver inte någon individuell bedömning och anpassning av arbetsterapeut eller fysioterapeut. Dessa hjälpmedel, som vi kallar egenansvarsprodukter, finns att köpa i vanliga butiker och webbutiker. Exempel på egenansvarsprodukter som du köper själv är rollator, förhöjd toalettsits och griptång.

Ibland kan du behöva individuellt anpassade och utprovade hjälpmedel. Dessa hjälpmedel kommer du även i fortsättningen att kunna hyra av kommunen. En bedömning av behovet och utprovning görs av en förskrivare, som är en arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Den som redan har hjälpmedel som är förskrivna av Höganäs kommun påverkas inte av förändringen den 15 januari, utan behåller dessa hjälpmedel och sitt hjälpmedelsabonnemang som vanligt.

Varför görs förändringen?

Idag lägger arbetsterapeuter och fysioterapeuter 20 procent av sin arbetstid på att förskriva produkter som inte behöver förskrivas. Samtidigt är det bristyrken och patienterna blir allt fler. Därför behövs en förändring för att vi ska ge bästa möjliga kvalitet till de invånare som har behov av det och förskriva hjälpmedel bara när det krävs. När vi gör detta får vi möjlighet att satsa mer på det förebyggande arbetet som underlättar vardagen och kan öka självständigheten för fler.

Läs mer här om hur det fungerar med hjälpmedel och vilka hjälpmedel som berörs.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: