Vinodling och befolkningsprognos på agendan

På årets första kommunstyrelsemöte diskuterades bland annat befolkningsprognosen för Höganäs kommun och ett förslag om att anlägga en vinodling i Lerberget.

Befolkningsprognos för Höganäs kommun 2023–2035

Under 2024 förväntas Höganäs kommun växa med ungefär 170 personer. År 2035 förväntas det finnas nästan 3 500 fler invånare än i slutet på 2023. Ökningen sker främst bland de som är 80 år eller äldre.

Enligt prognosen uppnås målet om att bli 30 000 invånare år 2030.

Prognosen tar hänsyn till demografiska förändringar i fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster.

Vinodling i Lerberget

Höganäs kommun och Kullabergs vingård har tagit fram ett förslag om att plantera vindruvor på gräset längs Höganäsvägen i Lerberget, samt att anlägga en så kallad vinpark i närheten av rondellen.

Vinparken kommer att vara en allmän park, där besökare ska kunna gå runt bland vinrankor, smaka på druvor och lära sig mer om vinodling.

Förslaget är att marken för vinodlingen kommer att arrenderas av Kullabergs vingård, medan vinparken kan användas av flera olika aktörer i samverkan med Höganäs kommun.

Parken och vinodlingen kommer från början att etableras på den östra vallen i Lerberget, med möjlighet att eventuellt fortsätta på den västra sidan.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning att i samarbete med Kullahalvöns vingård utreda möjligheterna att anlägga en vinodling med entré på Lerbergets bullervallar.

Markanvisningsavtal för dagligvaruhandel på Bruket

Fastighetsutvecklingsbolaget Kiab AB med dotterbolag har inkommit med en förfrågan om att etablera dagligvaruhandel på handelsplats Bruket.

Höganäs kommun har under det senaste halvåret haft dialog med Kiab och under tiden arbetat fram ett markanvisningsavtal. Bolaget och kommunen är överens om att marken ska detaljplaneläggas för dagligvaruhandel, att de behöver ungefär 10 000 kvadratmeter till sin hyresgäst och att priset för marken ska vara 6 miljoner kronor.

För att kunna sälja marken för ändamålet, krävs att detaljplanen utökas och omarbetas.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till markanvisningsavtal, och att ge planavdelningen ett planuppdrag för området.

 

Detta var bara några av ärendena som togs upp. Vill du veta mer om vad som diskuterades på mötet, kan du ta del av möteshandlingarna , 21.7 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: