Extrainsatt debatt på nästa fullmäktigemöte

Torsdagen den 25 januari kommer det att bli en extrainsatt debatt när Höganäs kommunfullmäktige samlas. Den kommer att handla om hur och varför Höganäs kommun ska växa.

Höganäs kommunfullmäktige är en viktig politisk arena för debatt, och vi vill att fullmäktige ska vara transparent och intressant. Vi har genom att lägga två fullmäktigemöten om året ute i kommunen försökt nå ut och komma närmare kommuninvånarna.

Vi försöker också ha örat mot marken, lyssna på vad som sägs och vad allmänheten tycker. Nu har vi snappat upp att frågan om hur och i vilken takt vår kommun ska växa framöver är en fråga som många funderar på och diskuterar.

Kommunen har ett mål på att bli 30 000 invånare till år 2025. Varför är det så? Är det rätt? Blir det bättre eller sämre? De frågorna har kommunledningen utrett ingående och det är verkligen en komplex fråga.

På nästa fullmäktigemöte, torsdag 25 januari, kommer kommunstyrelsens ordförande, Peter Schölander (M), att redovisa alla svar som utredningarna har gett. Därefter blir det en extrainsatt debatt under en timme, där alla partier kan redovisa sin ståndpunkt i frågan.

Efter debatten kommer vi att hålla en informell omröstning bland ledamöterna, för att se om fullmäktige tycker om vi är på rätt väg eller ej.

Information och debatt börjar klockan 18.30 i Sessionssalen i Stadshuset, och efter debatten serveras kaffe och ett smörrebröd till såväl ledamöter som åhörare.

Alla hälsas välkomna!

Peter Kovács (M)

Ordförande i kommunfullmäktige

P.S. Fullmäktigemötet kommer som vanligt att direktsändas:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: