Kommunfullmäktige debatterade hur mycket Höganäs ska växa

Under torsdagskvällen hölls årets första kommunfullmäktigemöte, där det hölls en extrainsatt debatt om hur mycket Höganäs kommun ska växa och varför. Här kan du se mötet i efterhand.

Höganäs kommun har ett mål om att bli 30 000 invånare till år 2025. Blir det bättre eller sämre av att kommunen växer?

Ja, det var ämnet för den utredning som kommunen har låtit utföra, och som kommunstyrelsens ordförande, Peter Schölander (M), redovisade under mötet. Därefter blev det en extrainsatt debatt under en timmes tid, följt av en informell omröstning bland ledamöterna.

Omröstningen handlade om vilket av tre scenarion man helst ville se fram till år 2038: 28 000 invånare (vilket skulle innebära nolltillväxt), 33 000 invånare eller 36 000 invånare.

Resultatet blev 0 röster för 28 000 invånare, 27 röster för 33 000 invånare och 13 röster för 36 000 invånare.

Här kan du se direktsändningen i efterhand:

Det togs även upp andra ärenden under kvällen. Du kan läsa om dessa genom att hämta hem de kompletta möteshandlingarna , 9.6 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: