Bedragare försöker sälja tjänster och utger sig komma från Höganäs kommun

Det har fredagen 26 januari kommit till vår kännedom att bedragare kontaktar invånare och utger sig för att komma från Höganäs kommun eller för att arbeta på uppdrag av kommunen.

Bedragarna vill sälja olika tjänster som till exempel kontrollera avloppsledningar eller utföra spolningar av avloppsledningar. Höganäs kommun arbetar inte med försäljning av sådana tjänster.

Vi rekommenderar dig att omgående polisanmäla dessa händelser.

Vid osäkerhet är du välkommen att kontakta kommunens VA-avdelning på telefon 042-33 71 00 eller genom att mejla kommunen@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: