Med kontorsbussen vill vi nå fler äldre

Alla har inte möjlighet att komma in till Höganäs och Stadshuset. Därför kommer vi ut till de större orterna med kontorsbussen. Vi åker ut för att informera, svara på frågor och berätta om aktiviteter som finns för ett gott och hälsosamt åldrande.

Minst en gång i månaden åker socialförvaltningen ut till någon av de olika kommundelarna med kontorsbussen, som är ett mobilt kontor. Vi som åker ut med bussen är till exempel biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut, anhörigsamordnare och samordnare för kognitiva sjukdomar.

Med bussen vill vi utveckla dialog och service och öka möjligheten till inflytande och kontakt med kommunen.

- Vi åker ut för att vara mer tillgängliga för de frågor och funderingar som finns. Det är viktigt att du som är senior förebygger och planerar ditt åldrande. Det kan till exempel handla om vad du behöver tänka på för att kunna bo kvar och klara dig så självständigt som möjligt i din bostad. Vi kan ge inspiration och kunskap om vilken stöd och hjälp som finns och hur du kommer i kontakt med oss när situationen kräver det, säger Josefina Persson som är anhörigsamordnare och äldreinformatör.

Det förebyggande arbetet är viktigt och helst vill vi komma i kontakt med de äldre innan de behöver hemtjänst eller annan hjälp. Vi informerar också om träffpunkter och andra aktiviteter som finns för att motverka ensamhet. Även du som är anhörig är välkommen till bussen för att få råd och stöd.

Den här veckan har vi varit med kontorsbussen i Mölle och Nyhamnsläge.

Här är platserna som vi kommer att besöka under 2024:

 • 29 februari: Centrala Höganäs och Jonstorp
 • 21 mars: Viken, Tempo, klockan 13.00-14.00 och Höganäs, Ica Kvantum klockan 14.30-15.30
 • 25 april: Mölle stationshus klockan 13.00-14.00 och Nyhamnsläge, Ica Skeppet klockan 14.30-15.30
 • 30 maj: Höganäs, Kyrkplatsen klockan 13.00-14.00 och Jonstorp, Ica Nära klockan14.30-15.30
 • 13 juni: Viken, Tempo klockan 13.00-14.0 och Höganäs Ica Kvantum klockan 14.30-15.30
 • 29 augusti: Mölle och Nyhamnsläge (Tid och plats meddelas senare)
 • 26 september: Viken och Tornlyckeområdet (Tid och plats meddelas senare)
 • 3 oktober: Centrala Höganäs och Jonstorp (Tid och plats meddelas senare)
 • 24 oktober: Mölle och Nyhamnsläge (Tid och plats meddelas senare)
 • 28 november: Viken och Tornlyckeområdet (Tid och plats meddelas senare)
 • 12 december: Centrala Höganäs och Jonstorp (Tid och plats meddelas senare)

Kontorsbussen kommer på eftermiddagen. Information om exakt tid och plats kommer att finnas på hoganas.se

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: