Höganäs familjecentral öppnar i september!

Höganäs kommun har nu skrivit på ett samverkansavtal för Höganäs familjecentral som öppnar i början av september på Stinsens Trädgårdsgata 21.

Förberedelserna med den nya lokalen har dragit ut på tiden och blivit mer omfattande än vad man först trodde. Verksamheterna har dock redan samarbetat under en längre tid, men från och med september kommer de att finnas under samma tak.

Familjecentralens framgång ligger i dess samverkan, här förenas fyra basverksamheter:

  • Barnhälsovård från Region Skåne
  • Barnmorskemottagning från Region Skåne
  • Socialrådgivning/föräldrastöd från socialförvaltningen
  • Öppen förskola med pedagoger från utbildningsförvaltningen

På Familjecentralen kan barnfamiljer bland annat:

  • Få stöd och rådgivning i frågor som rör barnhälsa, föräldraskap och sociala frågor.
  • Delta i öppna förskolans aktiviteter och träffa andra barnfamiljer.
  • Få information om olika evenemang och kurser för barnfamiljer.

Tack vare god samverkan kan Familjecentralen skapa bättre förutsättningar för barnfamiljer i Höganäs. Tillsammans är ledordet som gynnar alla familjer i hela Höganäs.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: