Utställning av ny avfallsplan

Ett förslag till ny avfallsplan ställs nu ut. Ta del av den här online, i Stadshuset eller på biblioteket.

Vad är en avfallsplan?

Alla kommuner måste ha en renhållningsordning med tillhörande avfallsplan. I renhållningsordningen finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen inom kommunen.

Avfallsplanen beskriver nuläget samt anger mål och åtgärder som ska genomföras för nästkommande år.

Avfallsplanen berör både invånare, företag och hela kommunens organisation.

Planens vision och mål

Det finns inget avfall, bara resurser.

  1. Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 2032 jämfört med 2022.
  2. Andel avfall som går till materialåtervinning inklusive biologisk återvinning ska vara minst 65 procent år 2032.
  3. Nedskräpningen i kommunen ska stadigt minska.

Så här gör du din röst hörd

Läs dokumentet. Du kan göra det direkt här på nätet via NSR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också läsa det i pappersform på Höganäs Bibliotek och i servicecenter på Stadshuset i Höganäs.

Har du synpunkter behöver du skicka dem via brev eller mejl:

NSR AB
259 81 Helsingborg

nsr@nsr.se

Märk kuvert eller mejl med "Synpunkter avfallsplan". Senast den 31 maj behöver ditt brev eller mejl vara inne.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: