Socialförvaltningens förebyggande insatser ger resultat - Höganäs klättrar i mätningar

Ett medvetet utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorgen har gett resultat. Det ser vi nu i flera nationella undersökningar. Höganäs kommun klättrar och är bland Skånes bästa kommuner i både Kvinnofridsbarometern och Suicide Zeros kommunbarometer. Och vi kommer på tionde plats i Sverige i antal utbildade föräldrar i ABC (Alla barn i centrum).

- Vårt fokus ligger på samverkan, att jobba förebyggande och att komma in i ett tidigt skede där det går att få hjälp och stöd utan utredning och registrering. Resultaten i mätningarna visar att vi är på rätt väg, det är vi glada för främst för att vi kan ge ännu bättre stöd och hjälp åt dem som behöver det, säger Anita Bengtsson, chef för individ och familjeomsorgen.

Trea i Skåne i Kvinnofridsbarometern

I Kvinnofridsbarometern 2023 undersöker riksförbundet Unizon för femte gången kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kommunerna får själv svara på en enkät och beskriva sitt arbete. Här ligger Höganäs kommun nu på plats 3 i Skåne och plats 16 i Sverige. Det är en tydlig förbättring jämfört med 2021 då vi låg på plats 70.

- Individ- och familjeomsorgen har gjort en stor kartläggning när det gäller våld i nära relation i kommunen i samverkan med polisen, familjefridsjouren och vård och omsorg. Utifrån det resultatet har vi utvecklat vårt arbete med fokus på tidiga förebyggande insatser, vilket har gett detta fina resultat, säger Lotta Johansson, chef för vuxenenheten och Fyren öppenvård.

Biståndslösa insatser, utan utredning och registrering, erbjuds både i grupp och enskilt. Även våldsutövare erbjuds beteendeförändrande insatser. Snabba beslutsvägar och tydliga rutiner finns och framåt arbetar vi för att kunna erbjuda våldsutsatta personer stadigvarande boende inom kommunen, men även i samverkan med andra kommuner.

Från 8 till 25 poäng i suicidpreventivt arbete

För att belysa kommunernas viktiga roll i att minska antalet självmord genomför Suicide Zero en landsomfattande undersökning av kommunernas suicidpreventiva arbete. I mätningen har Höganäs kommun gått från 8 poäng 2023 till 25 poäng 2024 och bedöms ha goda insatser inom området suicid. Höganäs rankas som tvåa i Skåne och ligger på plats 16 nationellt, där de som ligger bäst till i kommunbarometern får 29 poäng.

- Vi arbetar aktivt med att försöka upptäcka och hjälpa människor som mår dåligt och samarbetar med utbildningsförvaltningen i detta. En kartläggning pågår och olika aktiviteter genomförs för att minska ensamhet och isolering eftersom det är en riskfaktor, säger Lotta Johansson.

I nästa vecka startar socialpsykiatrin ett Återhämtningskafé tillsammans med Svenska kyrkan och Träffpunkten är öppen fem dagar i veckan. Öppna föreläsningar har hållits om psykisk ohälsa, och vård och omsorg arbetar aktivt med åtgärder för att minska ensamhet och isolering bland äldre.

Andra insatser är att erbjuda biståndslösa råd- och servicesamtal, utan utredning och registrering. Kommunen har också en lättillgänglig budget- och skuldrådgivning, vilket betyder mycket eftersom ekonomin är en stor riskfaktor.

Tionde plats i antal som gått ABC föräldrautbildning

2023 startade Höganäs kommun ABC Föräldrautbildning i full skala, i samband med öppningen av Fyren öppenvård. Syftet med utbildningen är att stärka familjerelationer och ge föräldrar redskap för att handskas med olika vardagssituationer.

Cirka 100 föräldrar har redan gått familjestödsprogrammet och det finns nu cirka 20 utbildade gruppledare i olika kommunala förvaltningar, Region Skåne och privat BVC. Intresset är mycket stort och Höganäs kommun kom på tionde plats i Sverige i antal utbildade föräldrar under 2023, enligt statistik från Karolinska Institutet.

Utbildningen genomförs både i form av fysiska träffar och digitalt. Under 2024 finns tolv grupper inplanerade och det kommer även att bli en grupp på arabiska/lätt svenska.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: