Utredning klar om räddningstjänstens framtida organisation

Höganäs kommun har låtit genomföra en utredning om räddningstjänstens framtida organisation.

Höganäs kommun bedriver i dagsläget räddningstjänsten i egen regi. Räddningstjänsten är uppskattad såväl internt inom den kommunala organisationen, som externt av invånare och företagare. Men det kommer nya krav via lagstiftningen och det finns en förändrad riskbild som behöver mötas. Frågan är därför om räddningstjänsten ska fortsätta i egen regi, eller om något annat alternativ är aktuellt.

– Utredningen visar att vi har en fantastisk duktig räddningstjänst med högt förtroende. Men den pekar också på olika fördelar och utmaningar med olika organisationsformer som är viktiga att ha med oss oavsett vilken organisationsform vi än väljer framöver, säger Herman Crespin, kommunchef.

Utredningen är utförd av Jung Konsult och Ledarskap AB, och har undersökt olika alternativ för att organisera räddningstjänsten på ett sätt som bäst motsvarar samhällets behov och framtida utmaningar:

  1. Fortsatt egen regi.
  2. Gemensam räddningschef med annan aktör.
  3. Att ingå i ett kommunalförbund alternativt samarbete med annan räddningstjänst.

Rapporten tar inte ställning till vilket alternativ som anses bäst. En avvägning behöver göras mellan de konsekvenser de olika alternativen innebär, på kort sikt och ur ett utvecklingsperspektiv. Under måndagen föredrogs rapporten, först för räddningstjänstens personal och därefter för kommunfullmäktige.

Det som händer nu är att politiken kommer att diskutera de olika alternativen som presenteras för att under mars månad kunna ta ett beslut i frågan.

Utredningen kan laddas ned i sin helhet här , 22.1 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: