Ny avfallstaxa från 1 april 2024

Kommunfullmäktige beslutade att anta en avfallstaxan, som börjar gälla den 1 april.

Kommunfullmäktige har den 29 februari beslutat att anta en ny avfallstaxa, som gäller från den 1 april 2024. Här är några av ändringarna:

Från 1 januari 2027 kommer det lagkrav på full sortering, vilket gör att abonnemang utan full sortering inte ska kunna nytecknas från och med den 1 april 2024.

För flerbostadshus kommer mat- och restavfallstaxan att ligga kvar på samma nivå som för 2023, medan taxorna för förpackningar sänks kraftigt – från 1 950 kronor till 275 kronor per år.

Avgifterna för villor blir oförändrade.

NSR:s hemsida kan du läsa mer om abonnemang och priser i Höganäs. Den sidan kommer att uppdateras när den nya avfallstaxan träder i kraft 1 april.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: