Höganäs vård och omsorg uppmärksammas nationellt

När Höganäs blev Sveriges Kvalitetskommun 2023 lyftes särskilt omsorgsområdet fram, för att vi har fokus på effektivitet och samtidigt ger hög kvalitet till våra invånare. Detta har lett till att blickarna riktas mot Höganäs. Andra kommuner vill veta hur vi jobbar inom Höganäs Omsorg och på socialförvaltningen. Även Socialstyrelsen är intresserade av vårt exempel.

- Vi är glada för uppmärksamheten och stolta över att vara föregångare inom vård och omsorg. Arbetet som medarbetarna lägger ner, med fokus på utveckling och kvalitet, var en viktig del för att Höganäs skulle bli Årets Kvalitetskommun. Omställningen som pågår inom bland annat äldreomsorgen och socialtjänsten är nödvändig för att vi som kommun ska vara rustad att klara framtidens välfärd. Det är utmaningar som alla kommuner har på agendan, säger kommunchef Herman Crespin.

Vi har haft flera kommuner på studiebesök i Höganäs, både digitalt och på plats i Stadshuset och fler planeras. Vi blir också inbjudna som föreläsare i olika sammanhang och får frågor om att delta i webbinarier. Bland annat kommer Viweca Thoresson, socialchef och vd för Höganäs Omsorg, och Linda Macke, utvecklingsstrateg, att tala vid Vitalis, som är Nordens ledande konferens och mässa om e-hälsa.

Givande utbyte med andra

Intresset för hur vi arbetar och ställer om har varit stort redan tidigare, men ökade efter utmärkelsen Årets Kvalitetskommun i november 2023. Många vill till exempel veta hur den nya rekryterings- och bemanningsenheten arbetar. Och vi får berätta om hur beställare och utförare i Höganäs framgångsrikt samarbetar för omsorgstagarens bästa.

- Det finns en stor nyfikenhet på oss nu och det är kul. De ser att vi vågar prova nya saker och att vi ställer om för framtiden. Utgångspunkten är att planera utifrån individens behov och arbeta proaktivt, att vi lyckas så väl med det är våra modiga och innovativa medarbetares förtjänst. Vi bjuder gärna på det vi gör och får samtidigt jättemycket tillbaka i dessa möten, säger Viweca Thoresson.

En av Socialstyrelsens utvalda kommuner

Även Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg har träffat ledningsgruppen för socialförvaltningen och HOAB. De har ett uppdrag att öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå och att stödja utvecklingen av nya arbetssätt på lokal nivå. Nu har de dialogmöten med utvalda kommuner som använder sig av innovativa arbetssätt och kreativa utvecklingsprojekt, och Höganäs är en av dem.

- De ville veta mer om vårt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen utifrån våra goda resultat långsiktigt när det gäller både kvalitet och effektivitet. I resultat och brukarundersökningar som ligger till grund för att vi blev Årets Kvalitetskommun framgår det att omsorgstagarna fortsätter vara nöjda även efter de förändringar som vi har genomfört. Ett exempel är den stora förbättring som vi har gjort när det gäller kontinuiteten inom hemtjänsten, där omsorgstagarna nu möter färre personer som ska hjälpa dem, säger Viweca Thoresson.

Att Höganäs Omsorg har 90 procent utbildade undersköterskor och ett stort antal specialistutbildade undersköterskor sticker också ut positivt, liksom att vi har en stabil bemanning av sjuksköterskor och rehabpersonal.

Höganäs är en av fyra exempelkommuner

I sin senaste rapport om effektivitet i kommuner har RKA fokus på utvecklingen över tid inom äldreomsorgen. Här lyfts Höganäs kommun, tillsammans med tre andra kommuner, som positiva exempel i fråga om effektiv äldreomsorg när man ser till kvalitet, volym och kostnad. I rapporten intervjuas Viweca Thoresson, socialchef och vd för Höganäs Omsorg AB, om vårt fokus och arbetssätt.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som medlemmar.

Här kan du läsa rapporten och intervjun med Viweca Thoresson:

Effektivitet i äldreomsorgen (rka.nu)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: