Räddningstjänsten blir kvar i kommunal regi

Men stärker samarbetet med Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Byggnadsfasaden till räddningstjänsten i Höganäs

Kommunen beställde för en tid sedan en kartläggning och analys av räddningstjänstens verksamhet utifrån ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. Utredningen skulle peka på fördelar och nackdelar med alternativa lösningar för den framtida organiseringen av räddningstjänsten.

Frågan var om räddningstjänsten skulle fortsätta i egen regi, eller om något annat alternativ var aktuellt, exempelvis att ingå i ett kommunalförbund. Rapporten blev nyligen klar, och föredrogs först för räddningstjänstens personal och sedan för kommunfullmäktiges ledamöter.

Kommunstyrelsen diskuterade under tisdagen frågan och kom fram till att räddningstjänsten ska fortsätta bedrivas i egen förvaltningsregi.

– En stor majoritet var eniga om att detta var det rätta beslutet, säger Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande. Fördelarna med egen regi överväger nackdelarna. På detta sätt får vi fortsatt rådighet över räddningstjänstens drift och utveckling.

Samtidigt utökas samarbetet genom att förbundsdirektören i Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Emma Nordwall, kommer att bli förvaltningschef för räddningstjänsten i Höganäs. Hon får ett uppdrag på ett år.

– Räddningsförbundet Skåne Nordväst och Höganäs samarbetar redan i olika frågor, och med denna lösning kan vi nu stärka det samarbetet ännu mer. Jag är glad att förbundet har ställt sig positivt till att under en tid ha en gemensam räddningschef med oss i Höganäs. Vi välkomnar Emma, säger kommunchef Herman Crespin.

Personal på räddningstjänsten informerades under onsdagsmorgonen. Räddningstjänstens chef, Lars Scotte, går snart i pension.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: