Kommunens barn har nu blivit placerade i förskoleklass

Runt 290 barn tar i höst steget från förskolan till förskoleklass. Nytt för i år var att alla aktivt skulle söka om en plats, och att man skulle lista tre skolor i den ordning man helst ville ha dem. Glädjande är att alla barn fick sitt förstahandsval!

Har du som vårdnadshavare ännu inte ansökt om fritidshemsplats kan du göra det nu. Det gör du via denna e-tjänst på vår hemsida. Fritidshem erbjuds i den omfattning som behövs utifrån ditt arbete eller studier. Fritidshemmets uppdrag utgår från skolans läroplan Lgr-22 kapitel 1,2 och 4. Kapitel 4 är specifikt för fritidshemmet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: