Tyck till om kommunens service

Under våren kan du som mejlat eller ringt Höganäs kommun få en kort enkät om hur du upplevde kontakten med oss. Vi skickar ut en servicemätning som du kan besvara via SMS eller e-post.

Servicemätningen fokuserar på hur du som invånare upplever kommunens service och bemötande. Deltagandet är frivilligt och alla som ringer in kommer att informeras om att mätningen pågår. Givetvis är alla svar anonyma.

Syftet med mätningen är att skapa en nulägesbild av kommunens service och bemötande. Resultaten i servicemätningen kommer användas som en del i att säkra kvalitén framöver. Mätningen pågår under två månader och avslutas i mitten av maj.

Tack för att du svarar på servicemätningen och delar dina åsikter! Dina synpunkter är viktiga för oss.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: