2023: Ett starkt år trots utmaningar

Under torsdagskvällen godkändes årsredovisningen för Höganäs kommun. Den visar att kommunen gör ett överskott på 98,7 miljoner kronor.

– Det är ett resultat som visar på vår stabilitet, trots de ekonomiska utmaningar som året medförde, inklusive inflation och en svängig konjunktur, säger Maria Bylund, ekonomichef.

Skatteunderlaget har varit stabilt under förra året. Mot årets slut kom dock två tillfälliga tillskott: Dels visade skatteunderlagsprognosen att skatteintäkterna skulle stärka resultatet ytterligare, dels genomfördes en del fastighetsförsäljningar.

Om man bortser från dessa högst tillfälliga faktorer ligger resultatet på runt 75 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 112 miljoner kronor året före, alltså 2022. Det är ett starkt resultat, men visar ändå på att kurvorna börjar peka nedåt.

Det är viktigt att kommunen försöker upprätthålla ett överskott, inte minst för att möta de stora investeringsbehov som finns framöver.

– Inför 2024 har vi budgeterat för ett resultat nära noll, säger Maria Bylund. Även om vi har förväntningar på en uppåtgående konjunktur, måste vi även förbereda oss för och börja vänja oss vid högre kostnader för varor och tjänster jämfört med perioden före lågkonjunkturen.

 

Årsredovisningen för 2023 finns att ladda ner i sin helhet , 2 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: