Tjörrödstippen blir plats för friluftsaktiviteter

Höganäs kommun och NSR har kommit överens om att kommunen ska få utveckla platsen som idag är Tjörrödstippen. Efter att en avsiktsförklaring skrevs på 20 mars kan nu kommunen arbeta för att ta fram ännu en plats åt invånarna som välkomnar rörelse i naturen.

Höganäs kommuns avsikt är att skapa ett område för rekreation och gynnande av biologisk mångfald samtidigt som NSR ska tillgodose kraven för efterbehandling och vattenhantering på området. Avsiktsförklaringen gäller de norra delarna av tjörrödstippen, vilka sluttäcktes under 2023.

Kommunen vill skapa ett rekreationsområde på tjörrödstippen. För att kunna belsuta vilka aktiviteter som ska finnas på rekreationsområdet bjuder kommunen in aktörer som erbjuder olika aktivteter för att se vilka möjligheter det finns att utveckla Tjörrödstippen.

Exempel på aktiviteter som kan erbjudas på platsen är mountainbikebanor, löpspår, utegym, hinderbanor samt platser för andra sociala aktiviteter. Det kan också bli aktuellt med ytor som syftar till att främja biologisk mångfald.

Återvinningcentralen som idag finns på Tjörrödstippen kommer att vara kvar på platsen och även lakvattendammarna som ligger väster om tippen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: