Styrbar och smart gatubelysning i Höganäs kommun

Höganäs kommun har länge arbetet med att ersätta halogenlampor som använts i gatubelysning med LED-lampor. Vi har succesivt bytt ut belysningen och är snart totalt LED-lysta i kommunen. Nu vill vi ta ytterligare ett steg i rätt riktning och använda oss av fjärrstyrd belysning.

För att på sikt lyckas använda fjärrstyrd belysning i hela kommunen köper vi in belysning som heter ClearWay. Med ClearWay kan vi via en app fjärrstyra gatubelysningen så vi anpassar den efter dagsljus och behov.

– Vi är ännu i startgroparna och håller på att sätta upp den nya belysningen som ska gå att fjärrstyra. Vi har just nu placerat ut 200 lampor som ska gå att koppla till appen och nätverket, berättar Karl-Magnus Andersson, ingenjör i Höganäs kommun.

Målet framöver är att all gammal belysning i kommunen ska bytas ut till fjärrstyrd belysning. För att detta ska vara möjligt har kommunen infört ett krav i vår materialbeskrivning på det alltid är den styrbara belysningen som ska användas vid nybyggnation och exploatering i kommunen framöver.

Varför är det då så viktigt för kommunen att inte bara byta ut halogenlampor till LED-lampor utan avancera till fjärrstyrd belysning? Jo dels vill vi dra ner på energi- och underhållskostnader men även för att ha möjlighet att påverka effekten och styra belysningen.

– Det är skillnad på behovet av stark belysning en sommarkväll jämfört med en vinterkväll, då är det en fördel att vi kan styra med hur pass mycket styrka en lampa ska lysa, förklarar Karl-Magnus Andersson, ingenjör i Höganäs kommun.

Tack vare samarbetet med Höganäs energi som monterar vår belysningsarmatur kommer vi fortsätta att arbeta succesivt med smart belysning i Höganäs kommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: