Kommunen utökar grönområdet vid Ärtan och Bönan

Ärtan och Bönan är som många vet ett naturreservat i Höganäs kommun. Området innefattar även ett gammalt åkerskifte direkt norr om skogen. Denna yta vill vi plantera på för att utöka skogen och grönområdet som du kan röra dig på.

På det gamla åkerskiftet finns idag en kulle som är skapad av närliggande jord som bland annat blev över när vi grävde dagvattendammen i den östra delen av Ärtan och Bönan. Då eken hade ett ollonår förra året samlades massvis med ekollon in för att planteras ut i kommunen. Mycket av det ska sås in i Tjörröd, norr om Klinkergatan, men vi har även sått ut på kullen vid Ärtan och Bönan, vilket du kan se spår av på bilden.

Tanken är att vi ska komplettera ekollonen med plantering av avenbok, skogslind, skogslönn och fågelbär samt ett antal buskarter för att få en blandad skog att röra sig i.

Det passar bra att plantera nu på våren då marken fortfarande är blöt från vinterns nederbörd och innan en tät gräsyta har etablerat sig. En tät gräsyta gör det nämligen svårare för ekollonen att växa igenom. Det öppna fältet gör dessutom att sorken inte vågar sig fram och ta fröerna vilket ökar chansen för fler träd att växa upp och bilda en förlängning av Ärtan och Bönan.

På vår hemsida kan du läsa mer om naturreservaten i kommunen och vad de erbjuder för variation av natur: Naturområden och reservat

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: