50 ekar blir del av ny skog på Tjörröd

På marken nordväst om pannkaksladan ska kommunen ta fram en skog. Här finns en mindre skog med idegran och ek som vi vill utöka norrut. För att åstadkomma det har vi sått in ekollon, som samlades i höstas, och planterat 50 stycken ekar.

Ekarna, som är ungefär två meter höga, har vi flyttat från Steglinge industriområde och är skänkta av en privat markägare. Innan ekarna kunde flyttas behövde de avlövas. Efter det kunde ekarna först planteras i slutet av mars på grund av höstens och vinterns ständiga regnande. Marken och fälten som vi skulle plantera och så på har varit som risfält och inte haft förutsättningarna för att ekarna skulle klara sig förrän nu.

Nu är alla 50 träd flyttade till Tjörröd, planterade på marken nordväst om pannkaksladan. Planteringen av ek skedde med en terränggående maskin på larvfötter, samma typ av maskin som används för dräneringsarbeten, på grund av hur blöt marken var. För att möjliggöra sådden av ekollon förbereddes marken genom att spår frästes i höstas. Ekollonen har såtts i varannan rad, i den andra kommer vi under våren plantera småplantor av avenbok, skogslind, skogslönn och fågelbär.

Förlänger promenadslingan

Tillsammans kommer all denna växtlighet bilda en frodig skog som vi hoppas att du kommer få glädje av. Det finns även en fin damm på platsen som vi vill lyfta fram. Det kommer vi bland annat göra genom att förlänga den härliga promenadslingan via Ärtan och Bönan som den nya skogen kommer bli en del av.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: