Riksdagens Kulturutskott besökte Höganäs kommun

Tisdagen den 9 april fick Höganäs kommun besök av Riksdagens Kulturutskott med Amanda Lind (MP) som ordförande. Besöket började med två timmar hos KKAM Höganäs där både museet, aktuella utställningar och ateljén presenterades. Rundvandringen hölls av Mårten Castenfors, ordförande KKAM, och Joakim Bengtsson, ledamot i KKAM.

Därefter besökte de Arild med en avslutande med en lunch i vår pittoreska by.

Med från Höganäs kommun var Peter Schölander (M), kommunstyrelsens ordförande, Johan Ingvarsson (MP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Herman Crespin, kommunchef och Eva-Marianne Nilsson, projektledare.

Kulturutskottet tillsammans med representanter från KKAM och Höganäs kommun
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: