Information om drönarflygning

Geodataavdelningen i Höganäs kommun planerar en drönarflygning över Viken måndagen den 15 april.

Geodataavdelningen planerar att flyga med drönare över Vikenshage område måndagen 15 april. Flygningen kommer ske under förmiddagen mellan klockan 10.00 och 12.00.

Syftet är att uppdatera och öka kvaliteten i kommunens kartdatabas samt 3D byggnader.

Har du några frågor angående flygningen är du välkommen att kontakta Amir Sladic via kommunens servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: