Uppdatering kring rädd­nings­tjänstens orga­ni­sation

Höganäs kommun har under en tid fört diskussioner med Räddningstjänsten Skåne Nordväst angående möjligheten att ha en gemensam tillförordnad räddningschef.

Avsikten var att fördjupa det samarbete som redan i dag finns med förbundet.

Efter flera konstruktiva dialoger om vilka förutsättningar och förväntningar som har funnits hos båda parter, med ambition att hitta en gemensam lösning, har Höganäs kommun i dag meddelat förbundet att det för närvarande finns för stora kulturella skillnader mellan verksamheterna.

Det innebär att Höganäs kommun nu kommer att börja arbeta för att hitta en annan lösning. Förhoppningen och inställningen är fortfarande att det även fortsättningsvis ska finnas möjligheter att fördjupa samarbetet med förbundet.

Marcus Nilsson kommer att fortsätta som ställföreträdande räddningschef till dess att en ny lösning är på plats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: