Nyheter - Höganäs Omsorg AB

  • IVO avslutar ärende efter lex Maria-anmälan

    Höganäs Omsorg har gjort en anmälan enligt lex Maria som gäller en allvarlig vårdskada på ett särskilt boende. Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avs...