Framtidens äldreomsorg i hemmet testas i Höganäs

Framtidens äldreomsorg står inför stora utmaningar. För att resurser och personal ska räcka till de ökande behoven krävs mer stöd i hemmet. Höganäs Omsorg kommer att delta i ett flerårigt internationellt projekt, där både nya och befintliga lösningar ska testas i praktiken.

- Vi har troligen många utmaningar som är gemensamma för de deltagande länderna. Nu ser vi fram emot att tillsammans hitta nya smarta lösningar för att skapa trygghet och främja självständighet för personer som har hemtjänst, säger Linda Macke, projektledare i Höganäs.

Projektet är internationellt och bedrivs i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Det finansieras av EU och RISE tillsammans med deltagande parter. I Sverige är det Innovation Skåne och Höganäs kommun som deltar i projektet, dessutom har Lunds kommun skrivit ett intressent-avtal att följa och stötta projektet.

Pågår till 2026

De befintliga och nya lösningarna kommer att testas och demonstreras i verklig miljö i Höganäs. Alla parter i projektet kommer att delta, regionen, kommunen, företag, start ups och vård- och omsorgstagare.Projektet arbetar inom fem dimensioner; teknik, affärsmodeller, kultur, policy och infrastruktur.

- Det handlar om att skapa ett ekosystem av både digitala och andra tjänster, runt individen i sin livsmiljö. Lösningar som kan utgöra en stöttning i att tryggt och självständigt bo kvar i sitt hem. De här nya lösningarna behöver bli verklighet och vårt mål är att samla aktörer och kunskap för att öka takten i utvecklingen, säger Camilla Evensson från RISE.

Projektet som heter ACE, Accelerate the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region, pågår till 2026.

- Behoven vi ser inom äldrevården behöver knytas ihop med framtidens lösningar. Vi måste arbeta gemensamt med flera länders äldreomsorg där samarbeten på sikt ger större konkurrens och bättre lösningar med större spridning, säger Fred Kjellsson, innovationsledare på Innovation Skåne.

Uppstart i Höganäs

På måndagen besökte deltagarna Höganäs kommun, i samband med uppstarten av projektet. På Hemvårdens hus fick de bland annat veta hur hemtjänsten fungerar och vilka utmaningar vi står inför. Därefter blev det besök i en lägenhet på trygghetsboendet i Folkparken.

 

Linda Macke och Camilla Lindgren

Linda Macke och Camilla Lindgren från Höganäs Omsorg i projektet ACE.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen