Nytt internationellt samarbete

Höganäs Omsorg är nu medlemmar i European Social Network (ESN).

Camilla Lindgren och Karin Borgman Remse från Höganäs Omsorg AB medverkade nyligen som talare vid nätverkets konferens i spanska staden Valladolid. De berättade hur vi arbetar i Höganäs kommun med vård och omsorg av äldre som bor i eget boende.

ESN är ett nätverk för offentliga sociala tjänster i Europa. Det är en ideell välgörenhetsorganisation, stödd av Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation och den har 160 medlemsorganisationer i 35 länder. ESN samlar människor som planerar, finansierar, forskar, förvaltar, reglerar och levererar sociala tjänster, inklusive hälsa, socialvård, sysselsättning, utbildning och bostäder.

- Genom medlemskapet i ESN förväntar vi oss att få erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning som leder till nya idéer och arbetssätt för framtidens vård och omsorg, säger Karin Borgman Remse, affärsområdeschef hälso- och sjukvård i HOAB.


Karin Borgman Remse, Camilla Lindgren, European Social Network, Höganäs Omsorg

Karin Borgman Remse och Camilla Lindgren från HOAB på konferensen i Valladolid.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: