IVO-kritik efter klagomål

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot två sjuksköterskor som tidigare varit anställda av Höganäs Omsorg. Detta efter att en närstående lämnat in klagomål på vård och behandling då en omsorgstagares tillstånd försämrats i samband med en covid-19-infektion i januari 2022.

IVO har utrett klagomålet som gäller en omsorgstagare på ett särskilt boende. IVO konstaterar i sitt beslut att de legitimerade sjuksköterskornas planering och uppföljning av den behandling som ordinerats av läkare var bristfällig. Det saknas också en dokumenterad samlad klinisk bedömning för att kunna följa förändringar i patientens hälsotillstånd och ta beslut om åtgärder.

Sjuksköterskorna får också kritik för att de har brustit i ordinationer och tydliga instruktioner till omvårdnadspersonal.

Kritiken kommer att leda till att Höganäs Omsorg skapar mer tydliga riktlinjer för att ytterligare öka patientsäkerheten.

-Omsorgstagare i HOAB ska känna sig trygga med att de får den hälso- och sjukvård som de har behov av och att våra medarbetare har kunskap att göra de individuella bedömningar och åtgärder som behövs. Ett led i detta är att skapa tydligare riktlinjer, säger Towe Bildtgård, tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Med detta har IVO avslutat ärendet, men kan följa upp vilka eventuella åtgärder som Höganäs Omsorg har gjort med anledning av bristerna.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: