Samarbetspartners

I Höganäs kommun tror vi på samverkan och att desto fler vi är som arbetar mot samma mål, desto bättre blir det för våra lokala företagare. Därför samarbetar näringslivsavdelningen inom kommunen med flera olika partners för att du som företagare ska ha tillgång till så många stödfunktioner som möjligt. Nedan listar vi vilka samarbetspartners vi har och som du alltså kan vända dig till som företagare inom Höganäs kommun!

IUC är ett industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i tillverkande industriföretag i Skåne. IUC är en neutral, företagsnära och personlig kontakt för ditt företag. IUC kan hjälpa ditt företag att kartlägga behov och genomföra utvecklande insatser.

De erbjuder bland annat kartläggning av ert kompetesbehov samt kompetesutveckling för er personal. IUC genomför även ett antal medlemsaktiviteter för sina medlemsföretag. I Skåne har man drygt hundra medlemsföretag och nästan 400 företag deltar i IUC:s olika aktiviteter och utvecklingsprogram.

Läs mer om IUC Syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almi kan ge dig som företagare stöd inom flera olika områden. Almis verksamhet har sitt ursprung i Företagarföreningar runtom i landet men ägs idag av svenska staten. Almis syfte är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet.

De fokusområden som Almi arbetar utifrån idag är hållbart företagande, affärsutveckling som främjar tillväxt. Almi erbjuder även finansiella tjänster så som företagslån och riskkapital.

Läs mer om Almi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyföretagarcentrum erbjuder dig som funderar på att starta företag kostnadsfri, konfidentiell och objektiv starta-eget rådgivning. Dessutom erbjuder de individuell coaching och ett mentorskapsprogram tillsammans med ett stort aktivt nätverk inom näringslivet.

Läs mer om Nyföretagarcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sustainalink förmedlar och koordinerar projekt kopplade till miljö och hållbar utveckling. Genom projekten har företag i Höganäs möjlighet att kostnadsfritt få hjälp av högskolestudenter för att analysera eller utreda frågeställningar som man annars inte har tid eller kompetens att genomföra själv.

Projekten varierar från kortare 20-timmars projekt till mer omfattande 20-veckors projekt. Sustainalink Skåne hjälper dig genom hela processen från projektformulering och rekrytering till slutrapportering.

Kontakt i Höganäs: Malin Planander, malin@sustainalink.se, 0732-75 04 29

Läs mer om Sustainalink Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Campus Vänner är en organisation som verkar för bästa möjliga utbyte mellan studenter på Campus Helsingborg och det lokala näringslivet i nordvästra Skåne. Dem agerar alltså brobyggaren mellan studenter och företag.

Det är en ideell organisation vars arbete möjliggörs genom engagerade medlemsföretag och kommuner som skapar ingångsportar för
studenter att vidareutveckla sig genom alltifrån motiverande stipendium till verklig arbetslivserfarenhet. En perfekt partner för dig som är på jakt efter högskolekompetens!

Är du intresserad av att veta mer? Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. De utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar Ung Företagsamhet även på grundskolan.

Vi på näringslivsavdelningen stöttar UF så att Höganäs ungdomar får en möjlighet att ta del av den positiva kraft och entreprenörsskapsanda som UF bidrar med.

Är du intresserad av att veta mer? Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydsvenska Handelskammarens primära syfte är att verka för att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. De tar på olika sätt tillvara och arbetar för sydsvenska företags intressen. De arbetar med att påverka utvecklingen av infrastruktur och utbildningssystem och för samman företag i ett antal olika nätverk.

Sydsvenska Handelskammaren har idag ca 2500 medlemsföretag och arrangerar varje år runt 200 evenemang. En hel del av dessa är kostnadsfria och du är som är företagare i Höganäs kommun är välkommen att anmäla dig till dessa även om du inte är medlem.

Är du intresserad av att veta mer? Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Stadskärnor är en medlemsorganisation som verkar för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor. De har idag ca 180 medlemmar som omfattar kommuner, företag, samverkans-organisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrum- och platsutvecklare.

Vi arbetar tät tillsammans med Svenska stadskärnor för att utveckla Höganäs stadskärna. Svenska stadskärnor kan bidra med spetskompetens inom platsutveckling genom kunskap, fakta, analys och goda exempel. Kontakta gärna vår centrumutvecklare sofie.oldfield@hoganas.se om du vill ta del av Svenska stadskärnors material och insikter, eller har idéer för hur Höganäs stadskärna bör utvecklas.

Är du intresserad av att veta mer om svenska stadskärnor? Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skåne arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och arbeten i Skåne. Dem verkar för att uppnå fler nya och växande företag, fler i arbete och för en mer innovativ region.

Dem samarbetar med kommunerna i Skåne, högskolor och universitet, ideella organisationer samt privata och offentliga verksamheter som stödjer näringslivet i Skåne. Deras fokusområden är kapitalförsörjning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning

Klicka är för att läsa mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjen Helsingborg är ett nätverk med 11 kommuner i nordvästra Skåne, där Höganäs kommun är en. Vi samarbetar inom turism, näringslivsetablering och inflyttning för att kunna gynna regionen som helhet optimalt.

Näringslivet inom familjen Helsingborg kännetecknas av en stor bredd av företag i många olika branscher. Tyngdpunkten ligger på små- och medelstora företag, även om det finns flera stora koncerner.

Läs mer om samarbetet Familjen Helsingborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: