Fakta om näringslivet i Höganäs kommun

Näringslivet i Höganäs kommun består av ca 3 000 företag varav många är tillverkande företag. Omkring en fjärdedel av arbetstillfällena är i denna bransch. Inom denna bransch hittar vi även kommunens största företag, Höganäs AB. Kommunen är dessutom en kreativ bygd med drygt 800 enmansföretag, specialiserade inom en rad olika branscher.

 • Höganäs AB
 • Välinge Innovation AB
 • Calderys Nordic AB
 • Recipharm AB
 • Nordic Waterproofing AB
 • Splendor Plant AB
 • Henrik Andersson Bygg AB
 • ICA Kvantum
 • Allbygg i Höganäs AB
 • Eriks Fönsterputs
 • City Gross
 • Kullaplast
 • Höganäs Verkstad
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: