Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Beredskapsveckan utspelar sig alltid vecka 39 och årets tema är Öva!

Varför ska vi öva?

Att utbilda sig och öva på olika scenarier ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Därför inleder vi veckan med att tipsa er om att öva hemma med familjen eller på arbetsplatsen via MSB:s webbutbildning "Sju dagar".

Klarar du dig utan samhällets hjälp under sju dagar om ett långvarigt strömavbrott skulle inträffa? Sätt dig ordentligt in i scenariot och fundera på hur du bäst hade hanterat situationen via webbutbildningen.

Du hittar utbildningen på MSB:s hemsida: Webbutbildning - Sju dagar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öva på fler sätt

Vad gör du om kriget eller krisen kommer? Du hittar broschyrer som hjälper dig att öva på olika sätt i kommunens servicecenter som du hittar på Centralgatan 20.

När kollade du senast var din närmsta trygghetspunkt låg? Trygghetspunkter används vid extraordinära händelser, till exempel vid allvarliga olyckor, oväder eller utrymningsbehov. Beroende på var du befinner dig i kommunen finns där olika trygghetspunkter som du ska ta dig till. Hitta din trygghetspunkt på vår hemsida: Trygghetspunkter i Höganäs kommun

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: